Anasayfa Çözümler Eğitim Çözümleri
Eğitim Çözümleri


İster örgün eğitim, ister yaşam boyu eğitim, isterseniz de son trend kariyer eğitimleri veren bir firmanız olsun ya da sadece online olarak bu konulardan bir tanesi ile faaliyet göstermek isteyen bir girişimde bulunmak isteyin, eğitim faaliyetlerinizi zamandan ve mekandan bağımsız internet uygulamaları ile artık desteklemek zorundasınız. Çünkü artık neredeyse herkes eğitim öncesi ve sonrası destek materyallerine evinden erişebilmek, eğitim grubu ile eğitim dışında da iletişim kurabilmek istiyor. Eğitim felsefesinde eğitim öncesi ve sonrası çalışmaların eğitimin kalitesini artırdığı zaten yıllardır biliniyordu, söz konusu çalışmaların internet uygulamaları ile yapılmasıyla da eksik parça tamamlandı.

Eğitimin kalitesinin ölçülebilmesi ve başarının takip edilebilirliği adına da eğitim uygulamaları büyük önem taşıyor. İnternet ve bilgisayar kullanımının artık bilgisayar okur yazarlığı olarak ifade edilir olması, toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi ve internet erişim maliyetlerinin düşmesi de gelişmeleri katalize eden önemli gerçekler.

Yonca Teknoloji olarak, eğitim kurumlarının idari faaliyetlerinden görüntülü sanal sınıf uygulamalarına kadar değişen zengin yelpazedeki çözümlerimiz ve on yıla yakın bilişim ışığında eğitim deneyimimiz ile müşterilerimizin eğitimin önemli unsurlarından olan toplam kalite yönetimine hizmet ediyor, öğrenci başarılarının geliştirilmesinde ve son kullanıcıların eğitim deneyimlerinin zenginleştirilmesindeki yaratıcı yaklaşımlarımızla sektöre hizmet ediyoruz.

Kurum içi eğitimlerle firmaların eğitimlerini arşivleyebilmelerine imkan verirken hem farklı coğrafi lokasyonlardan mesleğinin duayeni insanlardan kurumsal eğitim alınabilmesini mümkün kılıyor hem de kurum eğitim giderlerinde ciddi optimizasyonlar sağlıyoruz.

Bu çerçevede,
  • İnovatif uzaktan eğitim uygulamalarımız personeli bir çok farklı yerde dağınık olan kurumların eğitim giderlerini düşürmesine ciddi katkı sağlamaktadır.
  • Eğitim sürecinde oluşan tüm görsel varlıkların arşivlenmesini, çevrimiçi hale getirilmesini sağlayan; mekan bağımsız sunum yapılmasına imkan veren çok kullanıcılı zengin uygulamalar sadece eğitimleri verimli, zaman bağımsız ve takip edilir hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda arşivleme kabiliyetleri ile kurumsal kaynaklarınızın korunmasını ve yeniden kullanılabilmesini de sağlıyoruz.
  • Video destekli uzaktan eğitim çözümlerimiz, sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda kurum içi eğitimleriniz için metrikler koyabilmenizi ve eğitim başarısını ölçebilmenizi sağlıyoruz.
  • Uzaktan eğitim uygulamalarımız ile, bir seminer için konuşmacı getirme ya da katılımcıları farklı yerlerde olan bir paneli aylar öncesinden planlama devri kapanıyor. Artık bir webcam ve bir mikrofon ile onlarca insan aynı platformda buluşuyor.
  • Yonca Teknoloji Uzaktan Eğitim çözümleri, kendi sınıfının inovasyon birincisi!..