Eğitim


Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler en derinden eğitim sektörünü etkiliyor. Günümüzde teknoloji, farklı bir disiplin olmasının çok ötesinde herkesin sahip olması gereken bir temel haline geldi. Teknolojiye hakimiyet artık insan kaynaklarının birinci önceliği... Bu durumun sektöre yansıması temel eğitim seviyesinde teknoloji altyapısının kazandırılmasına dair stratejilerin gelişmesini sağlarken, örgün eğitim gerektirmeyen bir çok konuda çağımızın yeni meslekleri olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün aktörleri bu anlamda eğitim kurumlarında teknolojiyi ne derece etkin kullanabildikleri ile değerlendiriliyorlar.

İnsanların giderek hızlanan yaşamları tüm eğitim dönemlerinde giderek kendini daha fazla gösteriyor artık. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm dönemlerde eğitim artık 'sınıf eğitimi'nin çok ötesinde; her zaman, her mekandan ve platformdan bağımsız erişilebilen bir hizmet olmak zorunda. Cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlara, elektronik okuma sistemlerinden dijital televizyon yayınlarına kadar geniş bir yelpazede bulunan hizmetler, bu karmaşanın yönetiminin sektörün başlıca sorunları arasında sayılıyor. Bir ortam için üretilen içeriğin diğer ortamlarda da kullanılabilmesi, eskinin aksine eğitim içeriğinin eğitim süresince sürekli gelişen ve genişleyen bir kapsamda olması sektörün evrildiğinin başlıca kanıtları olsa gerek.

Eğitimin ölçülebilmesi ve yönetilmesi yeni teknolojik altyapılarla artık çok daha kolay. Ölçümlerin öğrenciler ve velileri ile çevrimiçi olarak paylaşımı, geri beslemelerin anında aktarımı gibi konular da artık bilgisayarın standart bir ev gereci haline gelmesinin sonuçlarından.

Üniversitelerde ders kayıtlarının çevirimiçi olarak üniversite intranetinden ya da internetten yapılabilmesi, hem akademisyenlerin ders süreçlerini takip edebilmesi hem de öğrencilerin sınavları ve ders notları ile ilgili her türlü bilgiye kimsenin kapısını çalmadan kendi kendine erişebiliyor olması; bunun yanında sınıfın ders saatleri dışında da sayısal iletişim olanakları sayesinde sanal sınıflarda ve iletişim ortamlarında bir araya gelebilmesi herkesi heyecanlandırıyor. Bu imkanlar eğitimin kendisinin yanında eğitim yönetimini ve kurumun idari faaliyetlerini desteklerken kuşkusuz eğitim kalitesinin artmasına da ciddi hizmet ediyor; bu su götürmez gerçek ışığında artık herkes teknolojiyi eğitim süreçleri ile en iyi bütünleştirmiş kurumlardan yana tercihde bulunuyor.

Sektörün son trendi olan yaşam boyu öğrenme ise artık hiçbir meslekten insanın örgün eğitimde öğrendiklerini yeterli görmemesinin ürünü. Yoğun iş temposunda her an değişken iş yükleri ile çalışan bu insanlar eğitimlerine istedikleri her yerden erişmek konusunda oldukça ısrarcı; sadece bu ihtiyacı iyi okuyan ve ihtiyaca cevap verebilen kurumların karlılıklarını sürdürebileceklerini söylemek ise hiç de zor değil.

Sektör için çözümlerimiz