Üretim
Üretkenliğinizi kullanılabilir sistemlerle geliştirin!

Üretim sektöründe artan dışkaynak yönelimi, anlık güncel bilgi gereksinimi ve rekabet ortamında maliyet düşürme zorunluluğu, sektör firmalarının partnerleri, tedarikçileri ve bayileri ile özel bilgilerini paylaşmasını zorunlu hale getiriyor. Bu paylaşım çoğu zaman üretici firmanın insan kaynağı maliyetlerini düşürmek için bir takım verileri tedarikçi ve partnerlerine girdirmek istemesinden dolayı çift taraflı hale geliyor.

Ürün yaşam döngülerinin bir çok ilişkili veriyi takip ettirmeyi gerektirmesi ve günümüz şartlarında yöneticilerin en güncel bilgiye her zaman ve her yerden ulaşmak istemesi sektör firmalarına süreçlerini yazılımlarla takip etmekten başka çözüm bırakmıyor. Üretim sürecinin izlenebilir olması, sadece teslimatların aksamasını önlemiyor aynı zamanda süreçlerde optimize edilmesi gereken kısımların görüntülenmesi, personel performans takibi ve arşivleme gibi hayati faydaları da beraberinde getiriyor.

Tüm bunlarla birlikte, müşterilerin beklentilerinde her geçen gün meydana gelen artış, sektörün firmalarını müşteri ilişkilerini çok katmanlı bir sistem üzerinden takip etmeyi ve mükemmelliyetçiliklerini sürekli geliştirmeleri zorunlu kılıyor.

Bu zorunlulukların gereğini yerine getirmenin vaad ettikleri ise hiç bir firmanın gözardı edebileceği faydalar değil:
  • Pazara çıkış süresinin kısaltılabilmesi
  • Gelişmiş ürün kalitesi
  • Prototip maliyetlerinde düşüş
  • Verinin yeniden kullanılabilmesi ile insan kaynağı giderlerinde düşüş
  • Ürün optimizasyonu için bir platform oluşması
  • Azaltılmış atık
  • Mühendislik süreçlerinin entegrasyonu ile edinilen kazançlar

Sektör için sunduğumuz çözümler